Mark Liefhooghe

Therapie

 

Vertrekkend vanuit het holistisch denken zal het modifiŽren van de spanning in het lichaam enerzijds fysiologische veranderingen en anderzijds psychologische veranderingen bewerkstelligen.

Het lichaam benaderen we op drie verschillende niveaus (Kugel): lichaamsplan (het tonische lichaam), lichaamsbesef (het gesitueerde lichaam) en lichaamsidee (het beleefde lichaam).

Relaxatietherapie biedt op elk van deze niveaus mogelijkheden om vanuit het reguleren van spanning aan het werk te gaan met toepassingen voor verschillende problemen/pathologieŽn.

Het reguleren van spanning op lichamelijk/fysiologisch gebied zal telkens de basis vormen voor de mogelijke aanpassingen op psychologisch gebied.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van deze mogelijkheden.

 

FYSIOLOGISCHE AANPASSING PSYCHOLOGISCHE AANPASSING

Het tonische lichaam(plan):

 • Lichamelijke reacties op stress/spanning herkennen
 • (h)erkennen van eigen gevoel van ontspanning
 • verlagen van de algemene spanning
 • controle van fysiologische reacties

Concrete toepassing:

Pijnbegeleiding, pré-en postoperatieve ondersteuning, chronische pijn, spanningshoofdpijn, hypertensie, gastro-intestinale klachten(vb spastische darm), CVS, fibro-myalgie...

Controle en lichaamsidentiteit:
 • controle en evenwichtigheid
 • ik-sterkte verhogen
 • concentratievermogen bevorderen
 • regulatie hyper- of hypo-activiteit


Concrete toepassing:


faalangst, angststoornissen, fobieën, dwangneurosen, psychische overbelasting, burn-out, slaapstoornissen, ADHD, mental training, impulscontrolestoornissen (agressieregulatie), assertiviteitstekort, verslavingsproblematieken, prestatiebevordering....

Het gesitueerde lichaam (besef):

 • opbouw van lichaamsafbakening
 • containing
 • controle en kennis van eigen lichaamsmogelijkheden
 • integriteitsherstel
 • besef en dosering van juiste spanning

Concrete toepassing:

ADHD,ADD,...
allerlei vormen van (somatisch) misbruik,...

Persoonlijkheidsverandering:

 • herstel van de eigen structuur
 • ik-kern reconstrueren
 • afbakening tov de omgeving

 


Concrete toepassing:

borderline persoonlijkheidstoornissen, structuurzwakke kinderen...

Het beleefde lichaam (idee)

 • gezonde lichaamsbeleving
 • herstel van negatieve affectieve lichaamsgevoel(ens)
 • genieten van je lichaam
 • doorbreken van affectieve spanningscirkels

Concrete toepassing:

psychosomatische stoornissen, hyperventilatie, hartneurose, psychogene dermatosen, negatief/vervormd lichaamsbeeld, conversie,...

 

Emotioneel-affectieve veranderingen:

 • mentalisatie van diepere beleving
 • loslaten van vastgeroeste patronen
 • zelfregulatie van emotiesConcrete toepassing:

traumaverwerking, negatief/vervormd zelfbeeld, seksueel gevoelsstoornissen,..